Witaj na stronie!

Działalność biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku

Godziny pracy biblioteki szkolnej:
7.30 - 15.30

Pracownicy biblioteki szkolnej:

• mgr Barbara Klimaszewska
• mgr Małgorzata Zagórska

Lokal biblioteki szkolnej składa się z:
• czytelni z ICIM,
- 36 stanowisk czytelniczych
- ICIM – 8 komputerów + urządzenie wielofunkcyjne – 8 do 12 stanowisk
komputerowych,
• wypożyczalni,
• magazynu zbiorów.

Ogółem biblioteka zajmuje powierzchnię ok. 170 metrów kwadratowych .

Zbiory biblioteki:

• książki,
• broszury,
• płyty kompaktowe,
• plansze,
• programy multimedialne,
• kasety wideo,
• kasety magnetofonowe,
• zbiory ikonograficzne (zdjęcia),
• materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli ,
• czasopisma – 7 tytułów:
- Płomyczek
- Komputer Świat
- Biblioteka w Szkole,
- Poradnik Bibliotekarza
- Kubuś Puchatek
- Przyroda Polska
- Wychowanie Co Dzień.
Ogółem stan zbiorów to 21650 jednostek inwentarzowych.

Użytkownicy biblioteki:
• uczniowie szkoły (kl. 0 – VI),
• nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 jak również innych szkół,
• pracownicy administracji i obsługi szkoły,
• rodzice

Biblioteka prowadzi dokumentację obejmującą 567 zarejestrowanych czytelników.
Organizacja pracy biblioteki:
Praca biblioteki w skupia się wokół trzech obszarów działania:
• organizacja i zarządzanie,
• działalność informacyjna i dydaktyczno- wychowawcza biblioteki,
• współpraca ze środowiskiem.
W powyższych obszarach realizowane są następujące funkcje i zadania biblioteki służące :
• realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
• rozbudzaniu i rozwijaniu potrzeb informacyjnych uczniów, kształtujących ich kulturę czytelniczą,
• współdziałaniu w realizacji ścieżki edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,
• przysposabianiu uczniów do samokształcenia, przygotowaniu do korzystania z różnych źródeł informacji oraz innych bibliotek,
• wspieraniu działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej,
• zaspokajaniu potrzeb kulturalno-rekreacyjnych uczniów,
• wspomaganiu doskonalenia nauczycieli ,
• planowaniu i realizacji działań mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie,
• realizacji procesu dydaktycznego, w którym wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami w czytelni biblioteki szkolnej.

 


 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony