Witaj na stronie!

BEZPIECZNE FERIE

16 stycznia 2018r.

 

 

fot. Małgorzata Szafrankowska

 

      W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W związku z tym oraz zbliżającymi się feriami 16 stycznia 2018r. uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Powiatowej Komendy Policji w Olecku sierż. szt. Rafałem Wasilewskim. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych i starszych.
    
Młodszym uczniom naszej szkoły pan Policjant przypomniał zasady bezpieczeństwa obowiązujące pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Poinformował o odpowiednim oznakowaniu swojego ubioru oraz roweru po zmroku. Omówił też szczegółowo bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. Odpowiadając na zadawane pytania, dzieci wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały też przykłady niewłaściwego zachowania.
 
  Drugie spotkanie, przeznaczone było dla uczniów klas IV-VII. Tematem pogadanki były obowiązujące przepisy ruchu drogowego, odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Funkcjonariusz uwrażliwił uczniów na zagrożenia i ewentualne skutki prawne będące wynikiem niewłaściwego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych.

 


 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony