Witaj na stronie!

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2020r.
będzie realizowała projekt

pn. Klucze do sukcesu.

Informacja o projekcie:

I. Doposażenie bazy szkoły

II. Doskonalenie kompetencji nauczycieli

III. Rozwijanie kompetencji i postaw uczniów

IV. Wsparcie uczniów ze SPE

V. Wsparcie dla rodziców

VI. Zamówienia publiczne


Ruszył projekt "Klucze do sukcesu"

Ru

fot. Archiwum

 

 


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2020r. będzie realizowała projekt pn. Klucze do sukcesu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości oferty edukacyjnej szkoły.

W ramach projektu 128 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (matematyczno-przyrodnicze, cyfrowe, językowe) oraz właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa), w tym 69 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

46 nauczycieli podwyższy umiejętności i kompetencje w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, właściwych postaw, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym, zindywidualizowanego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Rodzice będą mieli możliwość podniesienia poziomu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w sieci swoich dzieci oraz kompetencje w zakresie właściwego wspierania ich edukacji i rozwoju;

Nastąpi zwiększenie funkcjonalności bazy dydaktycznej szkoły poprzez doposażenie jej m.in. w komputery, tablice multimedialne. Szkoła wzbogaci się o pracownię fizyczną, chemiczną, biologiczną geograficzną. Uczniowie potrzebujący oddziaływań terapeutycznych otrzymają do dyspozycji sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W lutym 2019r. uczniowie rozpoczną zajęcia dodatkowe m.in. z eksperymentów, robotyki, a także ciekawe wyjazdy edukacyjne.

Wartość projektu - 1 195 460,70 zł, w tym
Wkład funduszy europejskich 1 016 141,59 zł

l

 


 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony