Witaj na stronie!

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KLASY I-VII

19 czerwca 2019r.

 

fot. Agnieszka Rudowicz

 

1. Spotkanie uczniów razem z wychowawcami na placu szkolnym.
2. Wprowadzenie pocztu sztandarowego.
3. Odśpiewanie hymnu.
4. Powitanie - Dyrektor Eligia Bańkowska.
5. Wystąpienie gościa - Przewodniczącego Rady Rodziców.
6. Wręczenie nagród:

- srebrnych tarcz i świadectw z nagrodą książkową za najlepszą średnią
na poszczególnych poziomach klas IV-VII,
- świadectw najlepszym uczniom z klas IV-VII,
- nagród szkolnych,
- stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- za samorząd uczniowski
- podziękowań za konkursy i godne reprezentowanie szkoły - p. Dyrektor,
- podziękowań rodzicom i sponsorom.
7. Złożenie kwiatów pod tablicami pamięci - samorząd.
8. Wyprowadzenie sztandaru.
9. Zakończenie uroczystości.
10. Spotkanie z wychowawcami.

 


 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony