Witaj na stronie!

 
 

REKRUTACJA  2019/2020

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Informacje o naborze, Regulamin Klasy Sportowej, Regulamin Rekrutacji oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie 
www.sp1.olecko.edu.pl oraz w sekretariacie szkoły (tel. 87-523-04-97)

Podania o przyjęcie można składać w sekretariacie szkoły.Dokumenty do pobrania:

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej sportowej.

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy czwartej sportowej.


Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) do klasy pierwszej/czwartej sportowej.

Klauzula informacyjna oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Klauzula informacyjna - monitoring.

Regulamin klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku

Zapisy/rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego.

 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Klauzula informacyjna oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna - monitoring.

 

 

 

Zapisy/rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klas I w szkołach podstawowych.

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I.

 

Wniosek o przyjęcie do klasy I.

Klauzula Informacyjna oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Klauzula informacyjna - monitoring.

 

 

 

 

 


 

 
Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony